Forening

Hvem er vi?

Vi er en forening af og for fagpersoner i SSP arbejdsfeltet.


Foreningen er en sammenslutning af medlemskommuner som arbejder i feltet SSP.

Foreningens formål er, at være kontaktorgan mellem medlemmerne, at holde medlemmerne ajour med udviklingen samt at formidle forslag og ideer til relevante parter.

Foreningen er opdelt i 12 kredse som er geografisk identiske med politikredsinddelingen. Hver kreds er repræsenteret i bestyrelsen med en valgt formand/næstformand.
De enkelte kredse med link til kontaktoplysninger finder du her "Kredse"
Kurser

SSP Intro kursus 2018

07 Feb. 2018

Program 

tilmelding:

Læs mere...