Materialer Unge grupperinger

Materialer fra Konferencen om Bande og Ungegrupperinger

Henriette Nobili Christiansen, DKR.

problemskabende unge.

Læs her

Hvem er NFC, og hvad ved vi og hvad gør vi i forhold til

Sociolog, specialkonsulent Maria Bislev og Kenneth Emde NFC

(Nationale forebyggelsescenter).

Læs her

Temagrupper:

Samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse af kriminalpræventive indsatser.

v/. Rasmus Højbjerg Jacobsen, Seniorrådgiver,

Ph.d ved CBS (Copenhagen Business School).

 Læs her

 

Bekymringssamtaler.

Fuldmægtig Maria Libak Pedersen, Justitsministeriets Forskningsenhed

Læs Rapport her

Se Marias PP her

Gadeplansarbejde og bekymrende ungegrupper.

V./ Gadeplansmedarbejder,Bo Skov Jensen" Tag over ho

vedet".

Læs her

Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge.

Mogens Nygaard Christensen, Seniorforsker, SFI.

Læs her

Selve talen læs her